...

Funtown  Yah?ipark'ta d�zenlenen (E?lence Ama�l?) Dart Turnuvas? ?ampiyonlar? belli oldu...

Bodrum�da d�zenlenen turnuvaya ?kisi bayan olmak �zere 20 sporcu kat?ld?.

1�cilik �d�l�n� Sel�uk Yaz?c?,
2�cilik �d�l�n� Metin Yeltin,
3�c� l�k �d�l�n� ise G�rkan Baydar ald?.

Dart ?ampiyonas? 3. Ayak ma�lar? Fun Town Yah?i Park A�?khava Dart Salonu�nda yap?ld?. Etkinli?e , Kad?nlar ve Erkekler olmak �zere tek kategoride 20 ki?i kat?ld?. Olduk�a �eki?meli ma�lar?n oynad??? Dart�ta favori sporcular k?yas?ya yar??t?lar ve h�nerlerini sergilediler.

Funtown m�d�r� Can Demir taraf?ndan kupalar? ve �d�lleri sahiplerine verildi. Funtown Dart ?ampiyonas?�nda Kuraya g�re yap?lan e?le?melerin ard?ndan, 4 ayr? Board�da hakemler e?li?inde 20 Dartsever k?yas?ya m�cadele etti. Oyuncu ve Hakemlerin d�n�?�ml� olarak yer ald??? oyunda ama� dostluk ve bu sporu sevdirebilme ?eklinde geli?ti. Etkinlikte eleme usul� a?a?? d�?en oyuncu tekrar ma�lara devam etti.

Go Kart Turnuvas?

Funtown - Yah?ipark'ta ger�ekle?en Go-Kart turnuvas? tamamland?. Yar??lara 60 ki?ilik h?z tutkunu kat?ld?... Bu kez zamana kar?? yar???lmayarak Finalde 3 ki?i ayn? anda kap??t?lar...

Go-Kart Turnuvas?�n?n kazanan isimleri 1�inci Tuncer ...

Dart Turnuvas? (�d�ll�)

Funtown  Yah?ipark'ta d�zenlenen (E?lence Ama�l?) Dart Turnuvas? ?ampiyonlar? belli oldu...

Bodrum�da d�zenlenen turnuvaya ?kisi bayan olmak �zere 20 sporcu kat?ld?.

1�cilik �d�l�n� Sel�uk Yaz?c?,
2�cilik �d�l�n� Metin ...

�?rencilerden Paintball turnuvas?...

Paintball Bodrum Yar?madas? Liseler aras? m�sabakas? s�mestre tatilinin ilk haftas?nda Funtown Yah?ipark�ta ger�ekle?tirildi. 50�ye yak?n sportmen gen� turnuvada k?yas?ya m�cadele etti�

Funtown Yah?ipark Bodrum yar?madas? okullar?ndan gelen ...

Etkinlik Düzenleyin

Etkinlik D�zenleyin

D�?�n, Davet, Kokteyl, i? yerleri ve okullar i�in etkinlik d�zenlemek istiyorsan?z bize buradan ula?abilirsiniz.

Bizden Haberdar Olun

Bizden Haberdar Olun

Funtown etkinliklerini ve indirimlerini ka�?rmak istemiyorsan?z bizden haberdar olun.

Bize Katılın

Bize Kat?l?n

?? ba?vurular?n?z? buradan yapabilirsiniz.