...

Funtown - Yah?ipark'ta ger�ekle?en Go-Kart turnuvas? tamamland?. Yar??lara 60 ki?ilik h?z tutkunu kat?ld?... Bu kez zamana kar?? yar???lmayarak Finalde 3 ki?i ayn? anda kap??t?lar...

Go-Kart Turnuvas?�n?n kazanan isimleri 1�inci Tuncer M?zrak , 2�nci Tayfun Berkay Ay, 3��nc� Taner M?zrak oldu.Yar??lar? ilgiyle izleyen misafirlerin baz?lar? da turnuvada ilk kez Go- Kart pistinde s�r�? yapman?n keyfini �?kard?.Go-Kart Turnuvas?nda 60 s�r�c� k?yas?ya m�cadele etti Birbirini cep telofonu ile pistte g�r�nt� kay?d?na alanlar bu g�r�nt�leri de hemen sosyal medyada payla?may? ihmal etmediler.

Go kart sorumlusu Cengiz Y?ld?z � Yar??ma olduk�a heyecanl? ve �eki?meli ge�ti. Yar??malar?m?z ve etkinliklerimiz hafta sonu devam edecek. Yar??malar?n d???nda, s�r�? yapmak isteyenlerde rezervasyon yapt?rarak, gelebilirler� dedi.Fun Town-Yah?i Park ??letme m�d�r� Can Demir; Bodrum'da e?lencenin tek adresi olman?n hakl? gururunu ya??yoruz ve sizleri e?lenceye davet ediyoruz" dedi.

Bodrum'un en b�y�k Go-Kart alan?nda ger�ekle?tirilen yar??a 16 - 45 ya? aras? sporseverler kat?ld?. Go-Kart Turnuvas?�nda son yar??ta ilk kez 3 ki?i ayn? anda yar??t?.

SIRALAMA ?�YLE OLDU
1. Tuncer M?zrak
2. Berkay Ay
3. Taner M?zrakGo Kart Turnuvas?

Funtown - Yah?ipark'ta ger�ekle?en Go-Kart turnuvas? tamamland?. Yar??lara 60 ki?ilik h?z tutkunu kat?ld?... Bu kez zamana kar?? yar???lmayarak Finalde 3 ki?i ayn? anda kap??t?lar...

Go-Kart Turnuvas?�n?n kazanan isimleri 1�inci Tuncer ...

Dart Turnuvas? (�d�ll�)

Funtown  Yah?ipark'ta d�zenlenen (E?lence Ama�l?) Dart Turnuvas? ?ampiyonlar? belli oldu...

Bodrum�da d�zenlenen turnuvaya ?kisi bayan olmak �zere 20 sporcu kat?ld?.

1�cilik �d�l�n� Sel�uk Yaz?c?,
2�cilik �d�l�n� Metin ...

�?rencilerden Paintball turnuvas?...

Paintball Bodrum Yar?madas? Liseler aras? m�sabakas? s�mestre tatilinin ilk haftas?nda Funtown Yah?ipark�ta ger�ekle?tirildi. 50�ye yak?n sportmen gen� turnuvada k?yas?ya m�cadele etti�

Funtown Yah?ipark Bodrum yar?madas? okullar?ndan gelen ...

Etkinlik Düzenleyin

Etkinlik D�zenleyin

D�?�n, Davet, Kokteyl, i? yerleri ve okullar i�in etkinlik d�zenlemek istiyorsan?z bize buradan ula?abilirsiniz.

Bizden Haberdar Olun

Bizden Haberdar Olun

Funtown etkinliklerini ve indirimlerini ka�?rmak istemiyorsan?z bizden haberdar olun.

Bize Katılın

Bize Kat?l?n

?? ba?vurular?n?z? buradan yapabilirsiniz.