Go Kart Turnuvas?

Turnuva Kazananlar? Belli Oldu. 1. O?uzhan Maden (Kupa ve 200TL hediye �eki) 2. Okay Anar (Kupa ve 100 TL hediye �eki 3. Bar?i Kay?k�? (Kupa ve 50 Tl hediye �eki)

Dart Turnuvas? (�d�ll�)

19 Eyl�l 2014 tarihinde d�zenlenen �d�ll� Dart (Cricket) turnuvam?z Sona ermi?tir. �d�ller Sahiplerini bulmu?tur. 1. Derya Akba? 2. G�rkan Baydar 3. Sel�uk Yaz?c? olmu?tur.

RC Cars Off Road 1/10

RC Cars Offroad 1/10 elektirikli(ep) rc araba turnuvas?. Yer: Funtown Yah?ipark Tarih: 03 Temmuz 2016 Saat: 18:00 Kat?l?m �creti: 15 TL

Go Kart Turnuvas?

Funtown - Yah?ipark'ta ger�ekle?en Go-Kart turnuvas? tamamland?. Yar??lara 60 ki?ilik h?z tutkunu kat?ld?... Bu kez zamana kar?? yar???lmayarak Finalde 3 ki?i ayn? anda kap??t?lar...

Go-Kart Turnuvas?�n?n kazanan isimleri 1�inci Tuncer ...

Dart Turnuvas? (�d�ll�)

Funtown  Yah?ipark'ta d�zenlenen (E?lence Ama�l?) Dart Turnuvas? ?ampiyonlar? belli oldu...

Bodrum�da d�zenlenen turnuvaya ?kisi bayan olmak �zere 20 sporcu kat?ld?.

1�cilik �d�l�n� Sel�uk Yaz?c?,
2�cilik �d�l�n� Metin ...

�?rencilerden Paintball turnuvas?...

Paintball Bodrum Yar?madas? Liseler aras? m�sabakas? s�mestre tatilinin ilk haftas?nda Funtown Yah?ipark�ta ger�ekle?tirildi. 50�ye yak?n sportmen gen� turnuvada k?yas?ya m�cadele etti�

Funtown Yah?ipark Bodrum yar?madas? okullar?ndan gelen ...

...

40+ Gruplara �zel

40 Ki?i ve �zeri gruplar i�in haz?rlanan promosyonlard?r. Fiyatlar ve detayl? bilgi i�in pdf dosyas?n? indiriniz.

...

?irketlere �zel

?irketlere �zel haz?rlanan promosyondur. Detayl? bilgi i�in l�tfen pdf dosyas?n? indiriniz.

...

Okullara �zel

Okullara �zel haz?rlanan promosyondur. Detayl? bilgi i�in l�tfen pdf dosyas?n? indiriniz.Etkinlik Düzenleyin

Etkinlik D�zenleyin

D�?�n, Davet, Kokteyl, i? yerleri ve okullar i�in etkinlik d�zenlemek istiyorsan?z bize buradan ula?abilirsiniz.

Bizden Haberdar Olun

Bizden Haberdar Olun

Funtown etkinliklerini ve indirimlerini ka�?rmak istemiyorsan?z bizden haberdar olun.

Bize Katılın

Bize Kat?l?n

?? ba?vurular?n?z? buradan yapabilirsiniz.